Nέος ιστότοπος : www.atomoedu.gr

23 Μαΐ 2011

H εικόνα σε εννέα μαθήματα απο 20000 γραπτά


1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι υποψήφιοι βρήκαν το θέμα αρκετά απαιτητικό, αν και τα πρώτα χαμόγελα έξω από τα εξεταστικά κέντρα ήταν πολλά. Η διαβάθμιση στο επίπεδο των ερωτήσεων έδωσε πάντως τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ανταποκριθούν ανάλογα με τη γνωστική τους επάρκεια και τη γενικότερη υποδομή τους στο μάθημα. Ωστόσο, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν δραματικές αποκλίσεις σε σύγκριση με το 2010. Πάντως, οι επιδόσεις στο συγκεκριμένο μάθημα αποτελούν το «κλειδί» για την πρόσβαση στις υψηλόβαθμες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων.
 • Οι αριστούχοι θα είναι ελάχιστοι. Το πιθανότερο να κινηθούν σε ποσοστό που θα πλησιάζει το 3%.
 • Από 16 - 20, αναμένεται να πάρει το 20% των υποψηφίων.
 • Οι μισοί υποψήφιοι (50%) θα βρεθούν στις χαμηλές και μεσαίες κλίμακες (10 ? 15).
 • Ο 1 στους 5 υποψηφίους θα βρεθεί κάτω από τη βάση.
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα φετινά θέματα παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή στη θεωρία. Θεωρήθηκαν από τους μαθηματικούς πολύ δυσκολότερα από τα περσινά, κι ως φαίνεται το μάθημα αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις βάσεις, αφού περίπου 1 στους 2 υποψηφίους επιλέγει τα Μαθηματικά (40.806 ή 45%). Με αυτά τα δεδομένα, οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι θα υπάρξει μια πτωτική τάση των βάσεων στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο τα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας.
 • Από 18 μέχρι 20, φαίνεται να γράφει φέτος μόνο το 18% των υποψηφίων. Δηλαδή αναμένεται σημαντικός περιορισμός στους αριστούχους.
 • Ο 1 στους 4 θα βρεθεί στην υψηλή κλίμακα της βαθμολογίας 15-18.
 • Το 45% των υποψηφίων θα βρεθεί κάτω από τη βάση, στην κλίμακα από 0-9,9.
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται αρκετά δύσκολα, παρότι το ποίημα «Ο Κρητικός» του Δ. Σολωμού ήταν πολύ αναμενόμενο. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) ήταν επιλογή «ενός εξαιρετικού και απαιτητικού κειμένου» και άρα εύστοχη. Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς ως προς τη διατύπωση, απαιτούσαν λιγότερη έκταση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές, αλλά ορισμένες από αυτές ήταν πιο απαιτητικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οριακά χειρότερες θα είναι οι φετινές επιδόσεις συγκριτικά με το 2010.
 • Οι αριστούχοι θα κυμανθούν στο 6-9%.
 • Το 20% των υποψηφίων παρουσιάζει μεσαίες βαθμολογίες από 12 μέχρι και 17.
 • Το υπόλοιπο 30% θα βρεθεί από 12 και κάτω, με το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) να έχει πάρει βαθμούς από 0-9.
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ.-ΤΕΧΝ.
Πολύ υψηλό εμπόδιο και φέτος αποδείχθηκαν τα Μαθηματικά και για τις δύο Κατευθύνσεις. Ο ρόλος των μαθηματικών όμως είναι σημαντικός για τη διαμόρφωση των βάσεων. Είναι μάθημα «κλειδί», αυξημένης βαρύτητας για το 2ο και το 4ο Πεδίο, αλλά και για τα περιζήτητα του 3ου. Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, «τα θέματα ήταν πολύ δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.
 • Αριστούχοι στο 10% στη Θετική κατεύθυνση και στο 4% για την Τεχνολογική.
 • Οι μεσαίες βαθμολογίες από 14 μέχρι και 17,5 στο 15 με 20%.
 • Κάτω από τη βάση το 60 ή και το 80% στην Τεχνολογική.
5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέματα απομνημόνευσης κι όχι κριτικής σκέψης χαρακτηρίζονται από τις Ενώσεις των Φιλολόγων, τα ζητήματα που τέθηκαν προς ανάλυση από τους υποψηφίους, στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας. Ηταν λίγο πιο δύσκολα από τα περσινά, αλλά οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε παρόμοια με το 2010 επίπεδα.
 • Κάτω από 10%, το ποσοστό των υποψηφίων με άριστα (18-20).
 • Περισσότεροι από τους μισούς (50%) υποψηφίους στις χαμηλές βαθμολογίες (0-9,9).
 • Περίπου 4 στους 10 υποψηφίους στις κλίμακες 10 -17,9.
6. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται πολύ δύσκολα. Σε «ειδικό» μάθημα για ελάχιστους και εκλεκτούς έχει εξελιχθεί η Φυσική γενικής παιδείας, που πέρυσι την επέλεξαν μόλις το 0,95% των υποψηφίων! Κάτι ανάλογο με την Ιστορία, αλλά με μία μεγάλη διαφορά, ότι τουλάχιστον στη Φυσική οι επιδόσεις ήταν πολύ καλές. Ομως τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι μειώνεται δραστικά το ποσοστό των αριστούχων και αυξάνονται τα ποσοστά στις χαμηλές ζώνες της βαθμολογίας.
 • Μείωση των αριστούχων σε ποσοστά κάτω από 20%.
 • Το 40% θα βρεθεί στις κλίμακες 12-17,9.
 • Πάνω από 25% με βαθμολογία κάτω από τη βάση.
7. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα θέματα ήταν δυσκολότερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά και δημιουργούν ασφαλώς μια τάση πτωτική στις βάσεις του 1ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου. Η Βιολογία επιλέγεται από τους μισούς και πλέον υποψηφίους όλων των κατευθύνσεων και επηρεάζει ως ένα από τα έξι μαθήματα την κίνηση των βάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία (περίπου 48.806 υποψήφιοι σε σύνολο 90.593 ή ποσοστό 53,9% το 2010, είχε επιλέξει να διαγωνισθεί στο μάθημα της Βιολογίας). Το θετικό για τους υποψηφίους είναι ότι υπήρχε διαβάθμιση δυσκολίας, τέτοια που θα επιτρέψει και την κλιμάκωση των βαθμολογιών.
 • Μείωση των αριστούχων. Περίπου 1 στους 5 υποψηφίους με βαθμολογία «άριστα».
 • Οι 4 στους 10 υποψηφίους θα έχουν μεσαίες βαθμολογίες από 12 -16,5.
 • Το 40% των υποψηφίων αναμένεται να βρεθεί κάτω από τη βάση.
8. ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ως τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών χαρακτηρίζονται τα θέματα που μπήκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Ηταν αρκετά απαιτητικά και οι υποψήφιοι ζορίστηκαν πολύ με το άγνωστο κείμενο. Κάθε μέρα Πανελλαδικών που περνά, σκορπίζει τον τρόμο, σε όλους αυτούς που ήλπιζαν ότι και με έναν πιο μικρό βαθμό θα έμπαιναν σε μια καλή σχολή.
Οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση φαίνεται να αυξάνονται, αλλά ακόμη δεν έχουμε στο μάθημα αυτό ακριβές δείγμα γραπτών που να μας επιτρέπει καλύτερη πρόβλεψη.
9. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ.-ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘ.
Σε πολύ δύσκολα θέματα διαγωνίστηκαν και οι υποψήφιοι της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στη Φυσική. Αρκετά ζητήματα, πολύ απαιτητικά που απευθυνόταν μόνο σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Κι εδώ το άριστα, τα παιδιά θα το αναζητούν... με το φανάρι, ενώ δυστυχώς τα γραπτά που θα βαθμολογηθούν κάτω από 10, θα είναι πολύ περισσότερα από πέρσι.

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες!
μας βοηθάτε πολύ!

μια μαθήτρια που ελπίζει..